přihlášení|registrace

Zapomenuté heslo

Tradiční kamna,
která nestárnou…

Obchodní podmínky

Doprava zdarma na kterákoliv kamna po celé ČR.

Dodací lhůta dle domluvy se zákazníkem.

Firemní řidič Vás při předání seznámí s obsluhou kamen.

Objednání zboží

Před objednáním kachlových kamen si zákazník vybere zboží a navolí typ kamen. V případě nejasností a pro získání více informací, je možné telefonicky nebo e-mailem kontaktovat prodejce, který mu dotazy zodpoví.

 Arpani kachlová kamna Náchod na tuhá paliva uvedená na stránkách eshopu jsou běžně dodávané zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost zboží. Dodání zboží bude vždy potvrzeno na základě došlé objednávky a bude také stanoven orientační termín dodání.

Zákazník si vybere typ kachlových kamen, barvu, typ noh, u sporákových a pokojových kamen typ dvířek topeniště. Vloží zboží do košíku a řádně vyplní objednávkový formulář. Zadá způsob platby a dodání, objednávku odešle.

Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží k rezervaci zboží.

Zákazník obdrží od dodavatele potvrzení o přijetí objednávky, čímž se objednávka stane závaznou. Dodavatel oznámí zákazníkovi orientační termín dodání zboží. Objednaná kamna, či jiné zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době.

(Fotografie jsou orientační. Někdy mohou obsahovat drobné odlišnosti.)

Platební podmínky

Způsob úhrady zboží

V internetovém obchodě firmy Arpani jsou následující volby způsobu platby za zboží:

a)Platba v hotovosti při převzetí výrobku na dobírku v místě předání zboží od balíkové přepravy, nebo při převzetí výrobku od pracovníků společnosti Arpani při dodání firemním vozem.

b)Platba v hotovosti při osobním převzetí u prodejce.

c)Poukázáním kupní ceny na účet dodavatele.

Veškeré náležitosti pro platbu bankovním převodem dostává kupující formou e-mailu s potvrzením objednávky, který obsahuje zejména číslo bankovního účtu firmy Arpani, variabilní symbol a kupní cenu. Dodání zboží se uskutečňuje po připsání platby v plné výši kupní ceny ve prospěch účtu Arpani.

Instalace zboží, jeho montáž, ani umístění do domu nejsou součástí kupní ceny.

Zrušení objednávky

Zrušení objednávky před termínem dodání bez storno poplatku!

Zákazník i prodejce mohou bez udání důvodu zrušit objednávku, až do jejího potvrzení prodejcem. Zrušení objednávky prodejcem musí být vždy na základě předchozí dohody prodejce a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Pokud zruší objednávku prodejce, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Důvodem může být např. nedostupnost u výrobce.

Dodání a převzetí zboží

Vybrané zboží zasíláme přepravní službou, dovezeme firemním vozidlem nebo lze odebrat osobně u prodejce.

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám v nákupním košíku.

Zboží je považováno za dodané doručením na adresu uvedenou v objednávce zákazníka.

Zákazník je povinen prohlédnout si a zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti přepravce. V případě poškození zboží, je nutné vyhotovit záznam o poškození zásilky a tuto skutečnost nechat přepravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu bude dále postupováno a zákazníkovi bude provedena oprava zboží, popř. výměna při velkém poškození zboží.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Doklady a záruční listy

Zboží obsahuje daňový doklad a návod k použití zboží. V případě, že nejsou ihned přiloženy, tak je prodejce dodá dodatečně, obvykle do 14. dnů od doručení.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba pro konečné spotřebitele je stanovena Občanským zákoníkem platným od 1.1.2014, není-li u zboží uvedena delší záruční doba. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, je potvrzen v den prodeje zboží. Pokud záruční list neexistuje, pak slouží jako záruční list daňový doklad.

Na výrobky se poskytuje záruka v délce trvání 24 měs. Pro osobní účely.

Na výrobky se poskytuje záruka v délce trvání 6 měs.pokud je koupě na IČ.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží, nebo jeho dílů, způsobené používáním.

Reklamace

Pokud zákazník objeví na zakoupeném zboží vadu, v průběhu záruční doby, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného zboží, má právo na reklamaci zboží.

Pokud chce zákazník uplatnit reklamaci na zboží zakoupené v eshopu, tak sepíše a pošle písemně reklamaci prodejci. Zákazník uvede do reklamace název zboží, datum prodeje, číslo daňového dokladu a popis závady. Do pěti pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu vyřízení reklamace.

Prodejce posoudí oprávněnost reklamace zboží a vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2014.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14. dnů bez udání důvodu.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je prodávající povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody dalšího postupu.

Odstoupení od smlouvy zákazníkem či prodejcem, znamená, že se smlouvy ruší. Prodejce zákazníkovi a zákazník prodejci vrátí veškerá přijatá plnění. Zákazník o skutečnosti oznámí prodejci elektronicky či písemně. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit originál doklad o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží převzal, zašle zboží zpět do provozovny prodejce za těchto podmínek:

Zboží by mohlo být v původním nepoškozeném obalu.

Zboží nesmí být použité.

Zboží nesmí být poškozené.

Zboží musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, návodu, záručního listu atd.)

Zákazník zašle zboží doporučeně a pojištěné, neboť prodejce neručí za jeho případnou ztrátu ani poškození. Zboží zasílá kupující na vlastní náklady.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodejce odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno zpět zákazníkovi na jeho náklady.

Kupní cena, nebo její část, bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30. dnů po vrácení zboží.

Ochrana osobních údajů

Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků jejich osobní údaje, které slouží k usnadnění případných dalších objednávek zákazníků, vyřízení reklamace, apod.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředá žádné další osobě. Výjimkou je, pokud by server byl napaden neznámým pachatelem. V takovém případě neplatí vše uvedená pravidla manipulace s daty.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodejcem a zákazníkem. Prodejce si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Pro zákazníka vždy platí obchodní podmínky aktuální v den objednání zboží.

Platnost obchodních podmínek k datu 1.3.2014

ARPANI.CZ s. r. o.
Českých bratří 411, 547 01 Náchod, Česká republika‌

Zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35188

Poradíme s výběrem, napište nám.

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

 

 Doprava ZDARMA

 

 Poctivá práce mistrů kamnářů

 

 Tradiční vzhled