přihlášení|registrace

Zapomenuté heslo

Tradiční kamna,
která nestárnou…

Návod k použití kachlových kamen

kachlová kamna

I. INSTALACE KAMEN pouze kvalifikovanou firmou

Kamna se nachází v místě použití v bezpečné, nehybné a vodorovné poloze, jsou připojena na komínové zděře, vedoucí z místnosti, rourou o vnitřním průměru 120 mm. Během instalace kamen musí být bezpodmínečně zajištěna těsnost rourového potrubí, a to z důvodu zabránění úniku plynů z hoření do místnosti. V místech připojení musí být horní roura přetažena přes okraj roury spodní. Připojení kamen ke komínu musí probíhat za dodržení následujících předpisů:

  • připojení se provádí pouze k řádně schválenému komínu, pro tento typ kamen, a to odpovídající spojovací rourou
  • výška kouřovodu musí být max. 1,5-2,0 m

Vodorovně uložené trubky musí mít sklon nejméně 10-15 stupňů směrem nahoru ke komínu

  • pro připojení kamen ke komínu nesmí být použito více než 2 rourových ohybů
  • pozornost musí být věnována tomu, aby se každý objekt v blízkosti kamen nacházel alespoň 50 cm od dvířek topeniště kamen, a alespoň 30 cm od stran ostatních

II. UVEDENÍ KAMEN DO PROVOZU (MANIPULACE)

Při prvním použití kamen rozdělejte malý oheň z důvodu správného dosušení a vyvarování se poškození šamotové vyzdívky.

Uvedení do provozu probíhá následujícím způsobem:

  • otevřete spodní dvířka topeniště u kamen
  • umístěte na rošt kamen cca 0,2 kg dřevěných odštěpků (dřevěných třísek), na ně umístěte cca. 0,5 kg dřeva
  • regulátor vzduchu – klapka kamen – je přiveden do plně otevřené polohy, za účelem přímého tahu vzduchu do komína
  • po zapálení ohně je nutné zavřít všechna dvířka kamen
  • poté, co je zapálen oheň klapka kamen se uzavře a teplý vzduch cirkuluje kolem kamen

Od této chvíle mohou být kamna plněna dle vlastního způsobu použití. Z roštu v kamnech je potřeba před každým použitím sklepat popel. Kamnovou desku lze použít k vaření. Při vaření pokládejte hrnce na plotýnky přiklopené nebo odklopení, a to v závislosti na požadované intenzitě ohně a rychlosti vaření. Na povrchu desky může být poté vaření udržováno na vysoké teplotě. Na povrchu desky může být poté vaření udržováno na vysoké teplotě. Doba vaření nebo ohřívání závisí na druhu a tloušťce materiálu, ze kterého je nádobí vyrobeno. Dobu vaření je možné zredukovat přiklopením nádoby poklicí. Trouba v kamnech je používána k pečení a opékání. Trouba je vybavena dvěma bočními vodícími plochami, které zajišťují možnost zavedení plechu s jídlem na různé úrovně, volené dle typu jídla. Při pečení vkládáme pokrm do již horké trouby. Používané dřevo skladujeme na místech zabezpečených proti dešti, větru, slunci, sněhu, mrazu, přílišnému horku, atd., jmenovitě v uzavřených skladových prostorách kde výše uvedené vlivy počasí nemůžou mít negativní vliv na odpovídající uchování dřeva. Na místo použití přenášíme jen tolik dřeva, kolik je ho potřeba pro denní spotřebu.

III. ÚDRŽBA KAMEN

Popelník by měl být vybrán jednou denně, rošt v kamnech by měl být vyčištěn před každým zatopením. Kamna a přívodní roury by měly být pravidelně čištěny kvalifikovanou osobou, při té příležitosti také proveďte kontrolu a opravu šamotového obložení. Varnou desku kamen a kovové části kamen čistěte čistícími prostředky k tomu určenými. Glazované a chromované části kamen omyjte mokrým hadříkem, následně je usušte suchým hadříkem. Vyvarujte se oděrkám a poškrábání na glazovaných a chromovaných částech kamen, například použitím nevhodných čistících prostředků které mohou způsobit poškození ochranné vrstvy těchto částí. Podstatné je, že sklo se vždy musí čistit vychladlé, jinak hrozí jeho rozpraskání.

IV. PROSÍME, ZAPAMATUJTE SI

V případě, že je k jednomu komínu připojeno více topných nebo varných těles, musí tato tělesa být připojena ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od sebe. Je přísně zakázáno nechávat hořící kamna při odchodu z domu, nebo spát v místnosti s hořícími kamny. Nedodržení výše uvedených pokynů zprošťuje výrobce veškeré odpovědnosti v případě nehod. Pro dlouhou životnost a bezchybný, úsporný provoz kamen jednejte v souladu s uvedenými pokyny.

Drobné nepřesnosti ve velikosti, pravoúhlosti a rovinnosti ploch, rozdíly v odstínu a efektech glazury, jsou nedílnou součásti tohoto keramického výrobku. Výskyt drobných vlasových trhlin v glazuře je přípustný a není považován za vadu. Jedná se o tradiční kachlová kamna zděná. Nejedná se o plechový skelet. Vyzdívka kamen se musí průběžně udržovat. A to tím, dle potřeby opravit vnitřní vyzdívku spalovací komory. Případně i opravit spár mezi kachlem. Kamna nejsou určena pro hlavní vytápění objektu. Slouží jako záložní tepelný zdroj.

Kamna jsou především určena pro chaty, chalupy a víkendové domy. Kde nejvíce oceníte jednoduchost, krásný vzhled tradičních kamen naších babiček.

Poradíme s výběrem, napište nám.

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

 

 Doprava ZDARMA

 

 Poctivá práce mistrů kamnářů

 

 Tradiční vzhled